ЕЛУМИС ОД

търговско наименование ЕЛУМИС ОД
тип хербицид
Активни вещества никосулфурон 30 г/л
мезотрион 75 г/л
производител Синжента
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ЕЛУМИС ОД за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицажитни и широколистни плевели130 - 200 мл/дка

Включва и Балур от семена и коренища.

При двукратно третиране дозата е:
100 +70 мл/дка или
130 +70 мл/дка