МЕСИМЕТ

Търговско наименование МЕСИМЕТ
Тип хербицид
Активни вещества Мезотрион 40 г/л
S-метолахлор 400 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МЕСИМЕТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Житни плевели 300 мл/дка

Царевица (за зърно и фураж)

     Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист - разтваряне на четвърти лист), в ранни фази на развитие на плевелите.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка.
Царевица Широколистни плевели 300 мл/дка

Царевица (за зърно и фураж)

     Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист - разтваряне на четвърти лист), в ранни фази на развитие на плевелите.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.