Дикамба

Актуални и стари регистрации на активно вещество Дикамба и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Широколистни плевели ДИМБО 480 СЛ МУРАЛ ДИКАШ 48 СЛ АУТОБОТ