Дикамба

Актуални и стари регистрации на активно вещество Дикамба и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Многогодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Овес Едногодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Многогодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Пшеница Едногодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Многогодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Ръж Едногодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Многогодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Тритикале Едногодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Многогодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Царевица Едногодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Многогодишни широколистни плевели ДЖАНЕРО 480 СЛ
Широколистни плевели ДИМБО 480 СЛ МУРАЛ ДИКАШ 48 СЛ АУТОБОТ КАЛИМБА