МИСТРАЛ ПЛЮС

търговско наименование МИСТРАЛ ПЛЮС
тип хербицид
Активни вещества никосулфурон 50 г/л
дикамба 220 г/л
производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата МИСТРАЛ ПЛЮС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицажитни и широколистни плевели80 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2-ри - 8-ми лист)
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
За почви със съдържание на глина < 10%

Царевицажитни и широколистни плевели120 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2-ри - 8-ми лист) 
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
За почви със съдържание на глина > 10%