ДИМБО 480 СЛ

Търговско наименование ДИМБО 480 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Дикамба 480 г/л
Производител Гарда Кемикълс Лимитед
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДИМБО 480 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Широколистни плевели 50 - 75 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 12-16 (разтворен 2-ри - 6-ти лист)  с 27-30 л/дка работен разтвор.

Брой мин/макс приложения - 1

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.