АРАТ

Търговско наименование АРАТ
Тип хербицид
Активни вещества Дикамба 500 г/л
Тритосулфурон 250 г/л
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АРАТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 10 - 20 г/дка

Прилага се във фаза BBCH 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето)
*Може да се прилага с адювант ДЕШ-50 мл/ дка

Ечемик Широколистни плевели 10 - 20 г/дка

Прилага се във фаза BBCH 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето)
*Може да се прилага с адювант ДЕШ-50 мл/ дка

Царевица Широколистни плевели 20 г/дка

Дозата се подава с прилепителя ДЕШ-100  в мл/дка.

Прилага се във фаза BBCH 12-16 (разтваряне на 2-ри лист-разтваряне на 6-ти лист)
* Да не се използва при сладка царевица

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.