МАТОН 600 ЕК

Търговско наименование МАТОН 600 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества 2,4 Д естер 600 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МАТОН 600 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 120 - 150 мл/дка

     Внася се във фаза братене на културата.

Ечемик Широколистни плевели 120 - 150 мл/дка

     Внася се във фаза братене на културата.

Царевица Широколистни плевели 110 мл/дка

     Внася се във фаза 3-5 лист на културата.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.