КЛИК КОМБИ

Търговско наименование КЛИК КОМБИ
Тип хербицид
Активни вещества Диметенамид - П 265 г/л
Тербутилазин 300 г/л
Производител Оксон Италия
Категория на употреба втора професионална

Карантинният срок се покрива от времето между приложението (преди поникване) и прибирането на реколтата

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КЛИК КОМБИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Широколистни плевели 250 - 280 мл/дка

Внася се в ВВСН 01-09- начало на набъбването-поникване/колеоптила пробива земната повърхност (преди поникване)

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка

Царевица Широколистни плевели 250 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 11-13 разтваряне на първи лист-разтваряне на трети лист (рано след поникване) 

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.