Диметенамид - П

Препарати съдържащи само Диметенамид - П

Препарати съдържащи Диметенамид - П и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Диметенамид - П и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели СПЕКТРУМ ФРОНТИЕР СУПЕР
Картофи Едногодишни житни плевели СПЕКТРУМ ФРОНТИЕР СУПЕР
Слънчоглед Едногодишни житни плевели СПЕКТРУМ ФРОНТИЕР СУПЕР
Соя Едногодишни житни плевели СПЕКТРУМ ФРОНТИЕР СУПЕР
Царевица Едногодишни житни плевели СПЕКТРУМ ФРОНТИЕР СУПЕР