тербутилазин

препарати съдържащи само тербутилазин

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи тербутилазин и други активни вещества