МУСТАНГ 306,25 СК

търговско наименование МУСТАНГ 306,25 СК
тип хербицид
Активни вещества флорасулам 6.25 г/л
2,4 Д естер 300 г/л
производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата МУСТАНГ 306,25 СК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели60 - 80 мл/дка

Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза братете на културата. 

65 дни
ЦаревицаШироколистни плевели40 - 60 мл/дка

Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка).

65 дни