МУСТАНГ 306,25 СК

Търговско наименование МУСТАНГ 306,25 СК
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 6.25 г/л
2,4 Д естер 300 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МУСТАНГ 306,25 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 60 - 80 мл/дка

Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза братете на културата. 

65 дни
Царевица Широколистни плевели 40 - 60 мл/дка

Включително слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка).

65 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.