КАЛАМ

Търговско наименование КАЛАМ
Тип хербицид
Активни вещества Дикамба 600 г/кг
Тритосулфурон 125 г/кг
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАЛАМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Широколистни плевели 20 - 40 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти до 6-ти лист).

Внася се с прилепителя Деш в доза на Деш - 100 мл/дка.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.