ЛАНСЕЛОТ

Търговско наименование ЛАНСЕЛОТ
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 150 г/кг
Аминопиралид 300 г/кг
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЛАНСЕЛОТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 3.3 г/дка

Зимна пшеница

     Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат-вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1. 
 • Вода л/дка мин/макс – 10 – 40 л/дка.

Да не се прилага след ВВСН 32!

Пшеница Широколистни плевели 2.5 г/дка

Пролетена пшеница

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 (3 листа отворени-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10 – 40 л/дка.

Да не се прилага след ВВСН 32!

Ечемик Широколистни плевели 2.5 г/дка

Пролетен ечемик 

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 (3 листа отворени-вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10 – 40 л/дка.

Да не се прилага след ВВСН 32!

Ечемик Широколистни плевели 3.3 г/дка

Зимен ечемик

     Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат-вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1. 
 • Вода л/дка мин/макс – 10 – 40 л/дка.

Да не се прилага след ВВСН 32!

Царевица Широколистни плевели 3.3 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12 -16 (разтворен втори лист – разтворен шести лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
 • Продуктът се прилага в резервоарна смес с адюванта ДАСОЙЛ 26 -2N в доза 50 мл/дка.

Продуктът да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство!

60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.