Флорасулам

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флорасулам и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели ФЛАЙЪР
Широколистни плевели ОРБИТЕР
Овес Едногодишни широколистни плевели ФЛАЙЪР
Пшеница Едногодишни широколистни плевели ФЛАЙЪР
Широколистни плевели ОРБИТЕР
Ръж Едногодишни широколистни плевели ФЛАЙЪР
Тритикале Едногодишни широколистни плевели ФЛАЙЪР
Широколистни плевели ОРБИТЕР