ИГЪЛ 75 ДФ

Търговско наименование ИГЪЛ 75 ДФ
Тип хербицид
Активни вещества Хлорсулфурон 750 г/кг
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ИГЪЛ 75 ДФ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

Пшеница Широколистни плевели 1.5 - 2 г/дка

Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.
Да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури.

Ечемик Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

Овес Широколистни плевели 1.3 - 2 г/дка

Включва слабо чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

Момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (BBCH 11-30).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.