ТРИПАЛИ ВГ

Търговско наименование ТРИПАЛИ ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 105 г/кг
Метсулфурон метил 83 г/кг
Трибенурон метил 83 г/кг
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТРИПАЛИ ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

Ечемик Широколистни плевели 5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

Ръж Широколистни плевели 5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

Овес Широколистни плевели 5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.