ТРИПАЛИ ВГ

търговско наименование ТРИПАЛИ ВГ
тип хербицид
Активни вещества флорасулам 105 г/кг
метсулфурон метил 83 г/кг
трибенурон метил 83 г/кг
производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТРИПАЛИ ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

ЕчемикШироколистни плевели5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

РъжШироколистни плевели5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

ОвесШироколистни плевели5 г/дка

Внася във фаза BBCH 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

Работен разтвор: 10 – 40
Да не се прилага през есента

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.