аминопиралид

препарати съдържащи само аминопиралид

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи аминопиралид и други активни вещества