аминопиралид

Аминопиралид е активно вещество с хербицидно, систематично, дълготрайно действие срещу инвазивни, широколистни плевели. Разтваря се лесно във вода и остава в почвата за относително дълго време. При зеленчукопроизводство е възможно продукцията да бъде засегната от остатъци на аминопиралид в оборската тор, което води до деформация на зеленчуците.

Механизъм на действие: Действа след поникване на растенията, просмуква се от листа и корени, има и остатъчен ефект.
Химична формула:C6H4Cl2N2O2

Не се препоръчва ползване на активното вещество от минимум  3 години след първото пръскане.

препарати съдържащи само аминопиралид

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи аминопиралид и други активни вещества