2,4 Д естер

2,4 Д е активно вещество с хербицидно действие, растежен регулатор и метаболит. Използва се срещу широколистни плевели в житни култури, голф игрища, пасища и при други житни култури. Един от най-старите хербициди използван още от 1945г. Високо разтворим във вода и летлив, нормално в състояние на бял прах.

Естерните форми на 2,4 Д имат по-високо парно налягане от амидните, което ги прави по-лесно изпарими. Естерите са по-лесно освоими от растенията в сравнение от амидните форми. Най - ефективно е да се ползват при по-ниски температури, а при високи да се използват аминните форми.

Механизъм на действие: Селективен, систематичен хербицид, който се абсорбира от корените  и повишава производтвото на етилен (хормон на зреенето), което от своя страна води до некотролируемо делене на клетки в проводящата тъкан на широколистните растения.

Препарати съдържащи само 2,4 Д естер

Препарати съдържащи 2,4 Д естер и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество 2,4 Д естер и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Широколистни плевели МАТОН 600 ЕК
Пшеница Широколистни плевели МАТОН 600 ЕК
Царевица Широколистни плевели МАТОН 600 ЕК