РИНИДИ ВГ

търговско наименование РИНИДИ ВГ
тип хербицид
Активни вещества никосулфурон 92 г/кг
дикамба 550 г/кг
римсулфурон 23 г/кг
производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата РИНИДИ ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицажитни и широколистни плевели44 г/дка

Царевица – внася се във след поникване ВВСН 13-19 (разтворен 3-ти лист-разтворен 9-ти лист)

Брой мин/макс приложения -1
Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Да се използва не-йонен адювант 0.1%

Продуктът да не се прилага при сладка царевица и при царевица за семепроиз водство.