ОСЕАЛ

Търговско наименование ОСЕАЛ
Тип хербицид
Активни вещества Дикамба 700 г/кг
Производител Албоу ТКИ
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ОСЕАЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица 35 - 50 г/дка

Царевица за фураж 

Срещу Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), бяла куча лобода (Chenopodium album), фасулче (Polygonum convolvulus).

     Внася се във фаза до ВВСН-16 (разтваряне на 6-ти лист).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка.
60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.