Бентазон

Бентазон е активно вещество с хербицидно действие. Използва в препарати за растителна защита срещу едногодишни плевели при царевица, грах, соя, фасул, сорго, лук, чесън и др. Изолзва се след поникване на плевелите.

Механизъмъм на дейтвие. Селективно действие, просмуква се през листата и инхибира фотосистема ll на фотосинтезата, което води до невъзможността на растението да поема CO2, което води до загиване.

Открит е от БАСФ и e въведен за пръв път през 1972г.  Високо разтворим е във вода и с висок риск за попадане във подпочвени води. При високи температури освобождава токсични серни и азотни пари. Средно токсичен е за хора, бозайници, риби, птици и червии. 

Препарати съдържащи само Бентазон

Препарати съдържащи Бентазон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бентазон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ
Картофи Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ
Копър Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ
Лен Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ
Лук Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ
Ориз Едногодишни широколистни плевели КАОС БЕНТАДОР
Многогодишни широколистни плевели КАОС БЕНТАДОР
Соя Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ
Фасул Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ
Царевица Едногодишни широколистни плевели КАОС БЕНТАДОР
Многогодишни широколистни плевели КАОС БЕНТАДОР
Чесън Едногодишни широколистни плевели БАЗАГРАН 480 СЛ