бентазон

Бентазон е активно вещество с хербицидно действие. Използва в препарати за растителна защита срещу едногодишни плевели при царевица, грах, соя, фасул, сорго, лук, чесън и др. Изолзва се след поникване на плевелите.

Механизъмъм на дейтвие. Селективно действие, просмуква се през листата и инхибира фотосистема ll на фотосинтезата, което води до невъзможността на растението да поема CO2, което води до загиване.

Открит е от БАСФ и e въведен за пръв път през 1972г.  Високо разтворим е във вода и с висок риск за попадане във подпочвени води. При високи температури освобождава токсични серни и азотни пари. Средно токсичен е за хора, бозайници, риби, птици и червии. 

препарати съдържащи само бентазон

препарати съдържащи бентазон и други активни вещества