БАТЪЛ ДЕЛТА

търговско наименование БАТЪЛ ДЕЛТА
тип хербицид
Активни вещества дифлуфеникан 200 г/л
флуфенасет 400 г/л
производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БАТЪЛ ДЕЛТА за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни житни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Пшеницаедногодишни широколистни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ечемикедногодишни житни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ечемикедногодишни широколистни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ръжедногодишни житни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ръжедногодишни широколистни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Тритикалеедногодишни житни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Тритикалеедногодишни широколистни плевели60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.