флуфенасет

препарати съдържащи само флуфенасет

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи флуфенасет и други активни вещества