Флуфенасет

Препарати съдържащи само Флуфенасет

Препарати съдържащи Флуфенасет и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флуфенасет и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Житни плевели ФЛУЕНТ 500 СК
Пшеница Житни плевели ФЛУЕНТ 500 СК
Ръж Житни плевели ФЛУЕНТ 500 СК
Тритикале Житни плевели ФЛУЕНТ 500 СК