МАТЕНО ФОРТЕ

Търговско наименование МАТЕНО ФОРТЕ
Тип хербицид
Активни вещества Дифлуфеникан 60 г/л
Флуфенасет 75 г/л
Аклонифен 450 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Да не се използва при наличие на пчели и други опрашващи насекоми.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МАТЕНО ФОРТЕ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 160 - 200 мл/дка

Зимна пшеница 

   Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-09 или ранно вегетационно ВВСН 11-13 (фаза първи-трети лист на културата).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
Пшеница Едногодишни житни плевели 160 - 200 мл/дка

Зимна пшеница

     Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-09 или ранно вегетационно ВВСН 11-13 (фаза първи-трети лист на културата).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.