Дифлуфеникан

Препарати съдържащи само Дифлуфеникан

Актуални и стари регистрации на активно вещество Дифлуфеникан и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели ДИФЛАНИЛ СД ПРЕМАЗОР СД МАМУТ СК
Широколистни плевели ФЛАШ 500 СК
Пшеница Едногодишни широколистни плевели ДИФЛАНИЛ СД ПРЕМАЗОР СД МАМУТ СК
Широколистни плевели ФЛАШ 500 СК
Ръж Едногодишни широколистни плевели ДИФЛАНИЛ СД ПРЕМАЗОР СД МАМУТ СК
Тритикале Едногодишни широколистни плевели МАМУТ СК