ДИФЛАНИЛ СД

Търговско наименование ДИФЛАНИЛ СД
Тип хербицид
Активни вещества Дифлуфеникан 500 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДИФЛАНИЛ СД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Зимна пшеница

     Внася се до BBCH 29 Край на братенето.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 37.5 мл/дка

Пролетна пшеница

     Внася се до BBCH 29 Край на братенето.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Зимен ечемик

     Внася се до BBCH 29 Край на братенето.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

 Ръж (зимна)

     Внася се до BBCH 29 Край на братенето.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 37.5 мл/дка

 Ръж (пролетнa)

     Внася се до BBCH 29 Край на братенето.

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.