ЛЕГАТО ПЛЮС

търговско наименование ЛЕГАТО ПЛЮС
тип хербицид
Активни вещества дифлуфеникан 100 г/л
изопротурон 500 г/л
производител Аган Кемикъл
Категория на употреба първа професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЛЕГАТО ПЛЮС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни житни плевели125 мл/дка

Включва и някои широколистни плевели.

 

Ечемикедногодишни житни плевели125 мл/дка

Включва и някои широколистни плевели.

 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.