ЛЕГАТО ПЛЮС

Търговско наименование ЛЕГАТО ПЛЮС
Тип хербицид
Активни вещества Дифлуфеникан 100 г/л
Изопротурон 500 г/л
Производител Аган Кемикъл
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЛЕГАТО ПЛЮС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 125 мл/дка

Включва и някои широколистни плевели.

 

Ечемик Едногодишни житни плевели 125 мл/дка

Включва и някои широколистни плевели.

 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.