Изопротурон

Препарати съдържащи само Изопротурон

Препарати съдържащи Изопротурон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Изопротурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни житни плевели ИЗОР 500 СК ПРОТУГАН 50 СК
Пшеница Едногодишни житни плевели ИЗОР 500 СК ПРОТУГАН 50 СК