ХЕРБАФЛЕКС

Търговско наименование ХЕРБАФЛЕКС
Тип хербицид
Активни вещества Бефлубутамид 85 г/л
Изопротурон 500 г/л
Производител Щелер
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ХЕРБАФЛЕКС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 200 мл/дка

Включително слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели.

Внася се от 3 лист до края на братене на културата.

90 дни
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Включително слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели.

Внася се от 3 лист до края на братене на културата.

90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.