ПАСИФИКА ВГ

Търговско наименование ПАСИФИКА ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Йодосулфурон 10 г/л
Мезосулфурон 30 г/кг
Производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Включва 90 г/кг антидот (мефемпир - диетил)

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ПАСИФИКА ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 35 г/дка

Включва устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели.

Ползва се 70 мл/дка Биопауър.

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 35 г/дка

Включва устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза 2 - 3 до 6 лист на широколистните плевели..

Ползва се 70 мл/дка Биопауър.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.