ПАСИФИКА ВГ

търговско наименование ПАСИФИКА ВГ
тип хербицид
Активни вещества йодосулфурон 10 г/л
мезосулфурон 30 г/кг
производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Включва 90 г/кг антидот (мефемпир - диетил)

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ПАСИФИКА ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни житни плевели35 г/дка

Включва устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели.

Ползва се 70 мл/дка Биопауър.

Пшеницаедногодишни широколистни плевели35 г/дка

Включва устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза 2 - 3 до 6 лист на широколистните плевели..

Ползва се 70 мл/дка Биопауър.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.