ЕКОПАРТ 2 СК

Търговско наименование ЕКОПАРТ 2 СК
Тип хербицид
Активни вещества Пирафлуфен - етил 20 г/л
Производител Нихон Нояку
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЕКОПАРТ 2 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 45 - 60 мл/дка

Внася се след 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите.

60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.