Пирафлуфен - етил

Препарати съдържащи само Пирафлуфен - етил

Препарати съдържащи Пирафлуфен - етил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пирафлуфен - етил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Вишна Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Домати Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Дюля Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Кайсия Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Картофи Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Кестен Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Киви Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Круша Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Лешник Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Лоза Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Маслина Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Мушмула Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Орех Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Праскова Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Пшеница Едногодишни широколистни плевели ЕКОПАРТ 2 СК
Слива Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Череша Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО
Ябълка Едногодишни широколистни плевели МИЗУКИ
Широколистни плевели ЕКОПАРТ ТУРБО