пирафлуфен - етил

препарати съдържащи само пирафлуфен - етил

препарати съдържащи пирафлуфен - етил и други активни вещества

    няма регистрирани такива