ЛАРЕН 20 СГ

Търговско наименование ЛАРЕН 20 СГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 200 г/кг
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ЛАРЕН 20 СГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Включва слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели и Лепка.

Внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите.

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Включва слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели и Лепка.

Внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.