БИАТЛОН 4Д

Търговско наименование БИАТЛОН 4Д
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 54 г/кг
Тритосулфурон 714 г/кг
Производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Прилага се в ранни фази от развитието на плевелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БИАТЛОН 4Д за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 4 - 5.5 г/дка

Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.

Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 4 - 5.5 г/дка

Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.

Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 4 - 5.5 г/дка

Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.

Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 4 - 5.5 г/дка

Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.

Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.
Овес Едногодишни широколистни плевели 4 - 5.5 г/дка

Контролира и някои многогодишни широколистни плевели.

Внася се във фаза BBCH 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Може да се ползва адюванта ДЕШ в доза 100 мл/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.