АКУРАТ 20 ВГ

Търговско наименование АКУРАТ 20 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 200 г/кг
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АКУРАТ 20 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Свободни площи
*Срок на пускане на паша на селскостопански животни след приложение -120 дни

120 дни
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 1.5 г/дка

BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)

90 дни
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

BBCH 20-39 - само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен.

90 дни
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 1.5 г/дка

BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)

90 дни
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

BBCH 20-39 - само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен.

90 дни
Ръж Едногодишни широколистни плевели 1.5 г/дка

BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)

90 дни
Ръж Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

BBCH 20-39 - само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен.

90 дни
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 1.5 г/дка

BBCH 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)

90 дни
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

BBCH 20-39 - само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен.

90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.