АКУРАТ 20 ВГ

Търговско наименование АКУРАТ 20 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 200 г/кг
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АКУРАТ 20 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

 Пшеница (мека и твърда) 

    Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото - флагелният лист е напълно разтворен).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Пшеница (мека и твърда)

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени - край на братенето).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Ечемик (зимен и пролетен)

    Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото - флагелният лист е напълно разтворен).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Ечемик (зимен и пролетен)

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени - край на братенето).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

Ръж Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени - край на братенето).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

Ръж Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

    Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото - флагелният лист е напълно разтворен).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени - край на братенето).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

    Внася се във фаза ВВСН 30-39 (начало на удължаване на стъблото - флагелният лист е напълно разтворен).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка.

Да не се прилага след BBCH 39!

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.