МОДАОН 4 Ф

Търговско наименование МОДАОН 4 Ф
Тип хербицид
Активни вещества Бифенокс 480 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МОДАОН 4 Ф за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 150 мл/дка

Зимна пшеница, зимна твърда пшеница, пролетна пшеница, пролетна твърда пшеница

     Внася се във фаза ВВСН 12 -32 (2 листа разтворени вторият възел е най-малко на 2см. над първият възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 150 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12 -32 (2 листа разтворени вторият възел е най-малко на 2см. над първият възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 150 мл/дка

Зимна ръж

     Внася се във фаза ВВСН 12 -32 (2 листа разтворени вторият възел е най-малко на 2см. над първият възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка.
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 150 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12 -32 (2 листа разтворени вторият възел е най-малко на 2см. над първият възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка.
Овес Едногодишни широколистни плевели 150 мл/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12 -32 (2 листа разтворени вторият възел е най-малко на 2см. над първият възел).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10 -40 л/дка.
Рапица 100 мл/дка

Срещу Полски синап (Sinapis arvensis)

     Внася се във фаза ВВСН 14 -18 (Фаза 4 -8 листа на културата).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
Слънчоглед 150 мл/дка

Срещу Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Бяла куча лобода (Chenopodium album)

     Приложение след сеитба преди поникване или по време на вегетацията при 3-5 лист на културата.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20 -40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.