Бифенокс

Бифенокс е активно вещество използвано в хербициди срещу широколистни и някои житни плевели в пшеница, ечемик, царевица, соя,ориз, фъстъци, сорго, слънчоглед и др.

Механизъм на действие. Селективен хербицид, абсорбира се от листата, пониците и корените и инхибира протопорфириноген оксидаза, който представлява ензим превръщащ се в протопорфирин, което води до безконтролна автооксидация на субстрата, водещо до блокиране на синтеза на хлорофил.

Бифенокс е слабо разтворим във вода и е слабо вероятно да замърси подпочвени води. Не се очаква да има остатъци в почвата. Слабо токсичен е към бозайници,средно токсичен към риби, водни организми, червии и е високо токсичен към водорасли.

Препарати съдържащи само Бифенокс

Препарати съдържащи Бифенокс и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бифенокс и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели МОДАОН 4 Ф
Овес Едногодишни широколистни плевели МОДАОН 4 Ф
Пшеница Едногодишни широколистни плевели МОДАОН 4 Ф
Ръж Едногодишни широколистни плевели МОДАОН 4 Ф
Тритикале Едногодишни широколистни плевели МОДАОН 4 Ф