РОТЕР ВГ

Търговско наименование РОТЕР ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 600 г/кг
Производител Стоктон Кемикъл
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на РОТЕР ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 1 мл/дка

Включва слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.