Бефлубутамид

Бефлубутамид се използва като хербицид срещу широколистни плевели в житни култури. Внася се преди поникване и ранно след поникване на плевелите.

Механизъм на действие. Инхибира биосинтеза на каротиноиди, което води до избеляване на растението и смърт.

Средно токсичен е към хора, бозайници, птици, водни организми и червии. Слабо токсичен е към пчели. Има слаба разтворимост във вода и е силно летлив. Не се зъдържа в почвата и има нисък риск за замърсяване на подпочвени води.

Препарати съдържащи само Бефлубутамид

Препарати съдържащи Бефлубутамид и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бефлубутамид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни широколистни плевели БЕФЛЕКС
Пшеница Едногодишни широколистни плевели БЕФЛЕКС