бефлубутамид

Бефлубутамид се използва като хербицид срещу широколистни плевели в житни култури. Внася се преди поникване и ранно след поникване на плевелите.

Механизъм на действие. Инхибира биосинтеза на каротиноиди, което води до избеляване на растението и смърт.

Средно токсичен е към хора, бозайници, птици, водни организми и червии. Слабо токсичен е към пчели. Има слаба разтворимост във вода и е силно летлив. Не се зъдържа в почвата и има нисък риск за замърсяване на подпочвени води.

препарати съдържащи само бефлубутамид

препарати съдържащи бефлубутамид и други активни вещества