пироксулам

препарати съдържащи само пироксулам

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи пироксулам и други активни вещества