Бакла (Vicia faba)

регистрирани препарати за растителна защита при Бакла

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
едногодишни широколистни плевели
житни и широколистни плевели
Житни плевели
многогодишни житни плевели
регистрации срещу болести
Ръжда
Сиво гниене
Склеротиния
регистрации срещу неприятели
белокрилки
Бяла зелева пеперуда
Гамозначна нощенка
Грахова листозавивачка
Грудков хоботник
дървеници
Зелев трипс
Зелева нощенка
зърнояди
Колорадски бръмбар
листни бълхи
Листни въшки
листояди
молци
мухи
нощенки
обикновена житна пиявица
Обикновена цвеклова щитоноска
Оранжерийна белокрилка
растителноядни дървеници
растителноядни оси
скакалци
трипси
фиев зърнояд
хоботници
Царевичен стъблопробивач
цвеклова листна въшка
Цикади