ВЕРТИМЕК 018 ЕК

Търговско наименование ВЕРТИМЕК 018 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Абамектин 18 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите

При домати, краставици, пипер – да не се използва през месеците от ноември до февруари в оранжерии.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВЕРТИМЕК 018 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Домати Листоминиращи мухи 100 мл/дка

При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост).

Да не се използва през месеците ноември-февруари.

 • При домати на открито максимален брой приложения – 3
 • При домати в оранжерия максимален брой приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7 дни
 • Количество на работен разтвор – 60-100 л.дка
3 дни
Домати Обикновен паяжинообразуващ акар 60 мл/дка

При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост).

Да не се използва през месеците ноември-февруари.

 • При домати на открито максимален брой приложения – 3
 • При домати в оранжерия максимален брой приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7 дни
 • Количество на работен разтвор – 60-100 л.дка
3 дни
Краставици Листоминиращи мухи 100 мл/дка

При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост).

Да не се използва през месеците ноември-февруари 

 • При краставици и пипер в оранжерии максимален брой приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7 дни
 • Количество на работен разтвор – 60-100 л./дка
3 дни
Краставици Обикновен паяжинообразуващ акар 60 мл/дка

При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост).

Да не се използва през месеците ноември-февруари 

 • При краставици и пипер в оранжерии максимален брой приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7 дни
 • Количество на работен разтвор – 60-100 л./дка
3 дни
Пипер Листоминиращи мухи 100 мл/дка

При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост).

Да не се използва през месеците ноември-февруари 

 • При краставици и пипер в оранжерии максимален брой приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7 дни
 • Количество на работен разтвор – 60-100 л./дка
3 дни
Пипер Обикновен паяжинообразуващ акар 60 мл/дка

При поява на неприятеля, но не по-късно от ВВСН 89 (пълна зрялост).

Да не се използва през месеците ноември-февруари 

 • При краставици и пипер в оранжерии максимален брой приложения – 4
 • Интервал между приложенията - 7 дни
 • Количество на работен разтвор – 60-100 л./дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.