САФРАН

Търговско наименование САФРАН
Тип инсектицид
Активни вещества Абамектин 18 г/л
Производител Ротам Агрокемикал
Категория на употреба втора професионална

С несистемно действие

SРe8 - Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им. 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на САФРАН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

Ендивия

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 14 д
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
7 дни
Лоза Жълт паяжинообразуващ акар 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-85 (третите листа са отворени-омекване на зърната) От май до септември

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
28 дни
Домати Акари 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Домати Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Краставици Акари 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Краставици Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Пипер Акари 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Пипер Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Патладжан Акари 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Патладжан Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Царевица Обикновен паяжинообразуващ акар 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 30-85 (начало на удължаване на стъблотовосъчна зрелост) При нападение От юни до септември.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка
28 дни
Ягода Акари 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
Ягода Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 14 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
Тиквичка Акари 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Тиквичка Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 20 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 60-150 л/дка
3 дни
Декоративни растения Акари 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Вода л/дка мин/макс – 50-250 л/дка
Декоративни растения Листоминиращи мухи 50 - 100 мл/дка

В оранжерии

Приложение от март до октомври (при нападение)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Вода л/дка мин/макс – 50-250 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.