ФЮРИ 10 ЕВ

Търговско наименование ФЮРИ 10 ЕВ
Тип инсектицид
Активни вещества Зета - циперметрин 100 г/л
Производител ФМС Кемикъл Спрл
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите. 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ФЮРИ 10 ЕВ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Колорадски бръмбар 12.5 - 15 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-85 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
7 дни
Картофи Листни въшки 12.5 - 15 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-85 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
7 дни
Пипер Листни въшки 20 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
2 дни
Пипер Оранжерийна белокрилка 20 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
2 дни
Пипер Памукова нощенка 20 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 14-89 (четвърти същински лист-пълна зрялост) С изключение на фенофаза цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
2 дни
Зелен фасул Листни въшки 15 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 08-79 (кълнът расте към повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила-шушулките са достигнали типичен размер - восъчна,зелена зрялост, грахчетата са напълно оформени) С изключение на фенофаза цъфтеж 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
7 дни
Грах Листни въшки 15 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 08-79 (кълнът расте към повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила-шушулките са достигнали типичен размер - восъчна,зелена зрялост, грахчетата са напълно оформени) С изключение на фенофаза цъфтеж 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
7 дни
Захарно цвекло Гамозначна нощенка 12.5 - 15 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 35-49 (листата покриват 50% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка 
14 дни
Захарно цвекло Зимна нощенка 12.5 - 15 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 35-49 (листата покриват 50% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка 
14 дни
Захарно цвекло Листни въшки 12.5 - 15 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 35-49 (листата покриват 50% от повърхността-кореноплодите са в техническа зрялост) 

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка 
14 дни
Памук Листни въшки 20 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 16-79 (шести същински лист разтворен-приблизително 90% от семенниците достигат крайният си размер) С изключение на фенофаза цъфтеж.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
14 дни
Памук Розов памуков червей 20 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 16-79 (шести същински лист разтворен-приблизително 90% от семенниците достигат крайният си размер) С изключение на фенофаза цъфтеж.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
14 дни
Памук Царевична нощенка 20 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 16-79 (шести същински лист разтворен-приблизително 90% от семенниците достигат крайният си размер) С изключение на фенофаза цъфтеж.

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 
14 дни
Декоративни растения Листни въшки 20 мл/дка

Тревисти декоративни растения

Внася се при нападение, с изключение на фенофаза цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20- 10 л/дка 
Декоративни растения Нощенки 20 мл/дка

Тревисти декоративни растения

Внася се при нападение, с изключение на фенофаза цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20- 10 л/дка 
Декоративни растения Оранжерийна белокрилка 20 мл/дка

Тревисти декоративни растения

Внася се при нападение, с изключение на фенофаза цъфтеж

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20- 10 л/дка 
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.