ФЮРИ 10 ЕК

Търговско наименование ФЮРИ 10 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Зета - циперметрин 100 г/л
Производител ФМС Кемикъл Спрл
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ФЮРИ 10 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Обикновена житна пиявица 7.5 - 10 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-71 (1-вият възел е поне на 1 см над възела на братене-воднисто съдържание на зърната)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
35 дни
Ечемик Обикновена житна пиявица 7.5 - 10 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-71 (1-вият възел е поне на 1 см над възела на братене-воднисто съдържание на зърната)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
35 дни
Картофи Колорадски бръмбар 10 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 31-79 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в реда се допират-почти всички плодове в n-то плодообразуване достигат пълен размер)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
7 дни
Краставици Памукова листна въшка 15 - 20 мл/дка

В оранжерии

ВВСН 14-88 (4-ти същински лист на главно стъбло е напълно разтворен-80% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 • Брой мин/макс приложения – 1-2
 • Интервал междеу приложенията – 14
 • Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Употребата на открито отпада, т.к. не са налични полеви изпит-вания на открито
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.