Алфа - циперметрин

Препарати съдържащи само Алфа - циперметрин

Препарати съдържащи Алфа - циперметрин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Алфа - циперметрин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Аспержа Листни въшки МАГЕОС
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Броколи Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Брюкселско зеле Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Вишна Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Черешова муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Грах Грахова листна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Грахова листозавивачка МАГЕОС
Зелена грахова листна въшка МАГЕОС
Ивичест грахов хоботник МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Нощенки МАГЕОС
Трипси МАГЕОС
Домати Колорадски бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни бълхи МАГЕОС
Минираща муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Нощенки МАГЕОС
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Цикади МАГЕОС
Дюля Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ечемик Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Галици МАГЕОС
Житна листозавивачка МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки МАГЕОС
Листни въшки по класовете МАГЕОС
Миниращи мухи МАГЕОС
Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Цикади МАГЕОС
Захарно цвекло Зелева нощенка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова щитоноска ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Зеле Бяла зелева пеперуда МАГЕОС
Зелев стъблен скритохоботник МАГЕОС
Кръстоцветен молец МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пеперуда огневка (Hellula undalis) МАГЕОС
Рапична листна оса МАГЕОС
Светлокрака зелева бълха МАГЕОС
Хищна галица МАГЕОС
Зелен фасул Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кайсия Анарзия ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сливов плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Картофи Колорадски бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Краставици Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Нощенки МАГЕОС
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Круша Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Крушова листна бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръмно цвекло Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова щитоноска ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Лен Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ленов трипс МАГЕОС
Лоза Гроздови молци ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Еднопоясен гроздов молец МАГЕОС
Листни бълхи МАГЕОС
Лозова листозавивачка МАГЕОС
Лозова цикада МАГЕОС
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Огневки МАГЕОС
Шарен гроздов молец МАГЕОС
Люцерна Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Маруля Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Нощенки МАГЕОС
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Нахут Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Овес Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Галици МАГЕОС
Житна листозавивачка МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки МАГЕОС
Листни въшки по класовете МАГЕОС
Миниращи мухи МАГЕОС
Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Цикади МАГЕОС
Орех Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Памук Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Патладжан Колорадски бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пипер Колорадски бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Праскова Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сливов плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пшеница Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Галици МАГЕОС
Житна листозавивачка МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки МАГЕОС ФАСТРИН 10 ЕК ФАСТРИН 15 ВГ
Листни въшки по класовете МАГЕОС
Миниращи мухи МАГЕОС
Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Цикади МАГЕОС
Пъпеш Нощенки МАГЕОС
Царевичен стъблопробивач МАГЕОС
Рапица Мъхнат бръмбар ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Рапичен стъблен скритохоботник МАГЕОС
Рапичен цветояд ВАЗТАК НОВ 100 ЕК МАГЕОС
Рапична стъблена бълха МАГЕОС ФАСТРИН 15 ВГ
Шушулков хоботник МАГЕОС
Роза Агрилус ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ръж Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Галици МАГЕОС
Житна листозавивачка МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки МАГЕОС ФАСТРИН 10 ЕК ФАСТРИН 15 ВГ
Листни въшки по класовете МАГЕОС
Миниращи мухи МАГЕОС
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Цикади МАГЕОС
Слива Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Сливов плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Слънчоглед Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Соя Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Спанак Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Тиквичка Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Тритикале Вредна житна дървеница ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Галици МАГЕОС
Житна листозавивачка МАГЕОС
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Листни въшки МАГЕОС ФАСТРИН 10 ЕК ФАСТРИН 15 ВГ
Листни въшки по класовете МАГЕОС
Миниращи мухи МАГЕОС
Обикновена житна пиявица ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Цикади МАГЕОС
Тютюн Листни въшки ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Оранжерийна белокрилка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Тютюнев трипс ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Фасул Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Минираща муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Царевичен стъблопробивач МАГЕОС
Царевица Обикновен житен бегач ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Червено цвекло Листни бълхи МАГЕОС
Нощенки МАГЕОС
Обикновена цвеклова бълха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена цвеклова щитоноска ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Цвеклова муха МАГЕОС
Череша Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Черешова муха ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълка Глогова листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Голяма зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Източен плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кафявопетниста листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Кръгломиниращ молец ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ливадна пеперуда ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Малка зимна педомерка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Обикновена сливова щитоносна въшка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Пръстенотворка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Розена листозавивачка ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ябълков плодов червей ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Ягода Нощенки МАГЕОС
Цикади МАГЕОС