алфа - циперметрин

препарати съдържащи само алфа - циперметрин

препарати съдържащи алфа - циперметрин и други активни вещества

    няма регистрирани такива