Метомил

Препарати съдържащи само Метомил

Препарати съдържащи Метомил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метомил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Черна бобова листна въшка ЛАНАТ 20 СЛ
Диня Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Домати Белокрилки ЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молец ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Зелена прасковена листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилка ЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивач ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Зелен фасул Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Черна бобова листна въшка ЛАНАТ 20 СЛ
Краставици Белокрилки ЛАНАТ 25 ВП
Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилка ЛАНАТ 20 СЛ
Маруля Въшка по салатата ЛАНАТ 25 ВП
Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Зелева нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Зелена прасковена листна въшка ЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листни въшки ЛАНАТ 20 СЛ
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памук Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Патладжан Белокрилки ЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молец ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Зелена прасковена листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилка ЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивач ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Пипер Белокрилки ЛАНАТ 25 ВП
Доматен миниращ молец ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Зелена прасковена листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Прасковена листна въшка ЛАНАТ 25 ВП
Тютюнева белокрилка ЛАНАТ 20 СЛ
Царевичен стъблопробивач ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Пъпеш Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Малка полска нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Спанак Въшка по салатата ЛАНАТ 25 ВП
Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Зелева нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Зелена прасковена листна въшка ЛАНАТ 25 ВП
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листни въшки ЛАНАТ 20 СЛ
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тиквичка Белокрилки ЛАНАТ 25 ВП
Египетска памукова нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП
Листоминиращи мухи ЛАНАТ 25 ВП
Малка полска нощенка ЛАНАТ 20 СЛ
Нощенки ЛАНАТ 25 ВП
Оранжерийна белокрилка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева белокрилка ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюн Зелена прасковена листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Калифорнийски трипс ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Памукова нощенка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнев трипс ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ
Тютюнева листна въшка ЛАНАТ 25 ВП ЛАНАТ 20 СЛ