хизалофоп - P - етил

препарати съдържащи само хизалофоп - P - етил

препарати съдържащи хизалофоп - P - етил и други активни вещества

    няма регистрирани такива