Хизалофоп - P - етил

Препарати съдържащи само Хизалофоп - P - етил

Препарати съдържащи Хизалофоп - P - етил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Хизалофоп - P - етил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Грах Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Домати Едногодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ПИЛОТ УЛТРА
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС ПАНТЕРА СУПЕР
Многогодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Зелен фасул Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели ПИЛОТ УЛТРА
Картофи Едногодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ПИЛОТ УЛТРА
Леща Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Люцерна Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Морков Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели ПИЛОТ УЛТРА
Нахут Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Памук Едногодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ПИЛОТ УЛТРА
Многогодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ПИЛОТ УЛТРА
Рапица Едногодишни житни плевели ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК
Многогодишни житни плевели ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Самосевки от житни култури АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК
Слънчоглед Едногодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ПИЛОТ УЛТРА
Соя Едногодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС ПИЛОТ УЛТРА АЧИБА МАКС
Фасул Едногодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК ТАРГА МАКС АЧИБА МАКС
Многогодишни житни плевели АЧИБА 5 ЕК АРЕСТ 5 ЕК