КРАЙЦЕР 350 ФС

Търговско наименование КРАЙЦЕР 350 ФС
Тип инсектицид
Активни вещества Тиаметоксам 350 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба първа професионална

Забранена е употребата на третирани с продукта семена на царевица, слънчоглед и на зърнени култури, когато тези зърнени култури се засяват от януари до юни ( чл. 2 на Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.)

Разрешен за употреба при зърнено – житни култури, които не се засяват от януари до юни.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на КРАЙЦЕР 350 ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Обикновен житен бегач 100 мл/100 кг семена

Обеззаразяване на семена - 100 мл+ 200 мл вода/100 кг семе

Ечемик Обикновен житен бегач 100 мл/100 кг семена

Обеззаразяване на семена  - 100 мл+ 200 мл вода/100 кг семе

Овес Обикновен житен бегач 100 мл/100 кг семена

Обеззаразяване на семена - 100 мл+ 200 мл вода/100 кг семе

Захарно цвекло Цвеклов хоботник 2000 мл/100 кг семена

Обеззаразяване на семена - цвеклови хоботници (обикновен цвеклов хоботник, сив цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник).

Доза 2 л/100 кг семена или 24 мл/ единица недражирани семена.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.