ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС

Търговско наименование ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС
Тип фунгицид
Активни вещества Дифеноконазол 25 г/л
Флудиоксонил 25 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Хелминтоспориоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Пшеница Фузариоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Пшеница Петносване по плевите 150 - 200 мл/100 кг семена
Пшеница Твърда главня 150 - 200 мл/100 кг семена
Пшеница Вджуджаваща главня 150 - 200 мл/100 кг семена
Пшеница Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Пшеница Праховита главня 200 мл/100 кг семена
Ечемик Хелминтоспориоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Ечемик Фузариоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Ечемик Ленточна болест 150 - 200 мл/100 кг семена
Ечемик Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Ечемик Мрежести петна 200 мл/100 кг семена
Ечемик Покрита главня 200 мл/100 кг семена
Ръж Фузариоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Ръж Хелминтоспориоза 200 мл/100 кг семена
Ръж Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Ръж Стъблена главня 200 мл/100 кг семена
Тритикале Хелминтоспориоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Тритикале Фузариоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Тритикале Петносване по класа 200 мл/100 кг семена
Тритикале Снежна плесен 200 мл/100 кг семена
Тритикале Жълто-кафяви петна 200 мл/100 кг семена
Овес Фузариоза 150 - 200 мл/100 кг семена
Овес Червени петна 150 - 200 мл/100 кг семена
Овес Хелминтоспориоза 200 мл/100 кг семена
Овес Листни петна 200 мл/100 кг семена
Овес Петносване по плевите 200 мл/100 кг семена
Овес Праховита главня 200 мл/100 кг семена
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.